การจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระบบมัลติมีเดีย

การจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระบบมัลติมีเดีย

23-05-2013 13:50:19 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : การจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระบบมัลติมีเดีย

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โรงเรียนโตนดพิทยาคม
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
โรงเรียนปราสาทวิทยา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” โรงเรียนบัวลาย
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม โรงเรียนมะค่าวิทยา โรงเรียนวังรางพิทยาคม โรงเรียนพระทองคำวิทยา
โรงเรียนกฤษณาวิทยา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โรงเรียนคลองไผ่วิทยา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนกุดจิกวิทยา โรงเรียนวัดประชานิมิต โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
โรงเรียนปากช่อง 2 โรงเรียนทัพรั้งวิทยาคม โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม