งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

10-11-2014 16:32:48 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19

ในงานนี้ทางบริษัทฯ ได้นำหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้งวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อาทิเช่น หนังสือวิทยาศาสตร์โลกธรรมชาติ หนังสือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สานฝันสู่เส้นทางฟิสิกส์โอลิมปิก พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพฯ ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพเส้นทางสู่ความสำเร็จ เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ เล่ม 1 - 2 เป็นต้น รวมทั้งได้นำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ เเผ่นภาพ ฯลฯ ไปร่วมแสดงด้วย