ร่วมการประชุมหรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

ร่วมการประชุมหรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ

23-05-2013 14:02:48 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : ร่วมการประชุมหรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ

The International Conference on Teaching Science and
Mathematics using Toys and Hands-on Activities
ณ สวนนงนุชพัทยา
วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2554