ร่วมการประชุมหรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
รูปกิจกรรมในบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำกัด

ร่วมการประชุมหรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ

23-05-2013 14:14:28 เนื้อหาโดย : วิชาการ Tags : ร่วมการประชุมหรือจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ

การอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนโคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2554