หุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในมนุษย์ แสดงเพศ 85 ซม. (Human Muscles and Organs 85cm Model)
Share to
BM0647   หุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในมนุษย์ แสดงเพศ 85 ซม. (Human Muscles and Organs 85cm Model)

รหัสสินค้า : BM0647

ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในมนุษย์ แสดงเพศ 85 ซม. (Human Muscles and Organs 85cm Model)

แสดงอวัยวะภายในของมนุษย์ถอดประกอบได้ แสดงกระดูกสันหลังและสามารถถอดเปลี่ยนอวัยวะเพศชาย หรือเพศหญิงได้ ตั้งบนฐานพลาสติก

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม