ชุดตัวต่อ Robotist Advanced
Share to
KK153143   ชุดตัวต่อ Robotist Advanced

รหัสสินค้า : KK153143

ชื่อสินค้า : ชุดตัวต่อ Robotist Advanced

ดูคลิปตัวอย่างได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1pJMidqnQHQ
ไฮไลท์
- ชุดตัวต่อหุ่นยนต์พร้อมหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์และมอเตอร์
ต่างๆ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมตามแบบอุปกรณ์ต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน
- สร้างหุ่นยนต์จากตัวต่อ Artec Block ตามแบบพร้อมดาวน์โหลดคำสั่ง เพื่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวตามโปรแกรม โดยสามารถสร้างหุ่นยนต์ตามแบบได้มากกว่าสิบแบบ เช่น หุ่นยนต์ยกของ, หุ่นยนต์แปลงร่าง, หุ่นยนต์บังคับด้วยรีโมท, หุ่นยนต์เดินตามเส้น เป็นต้น โดยที่แต่ละแบบมีคู่มือแสดงขั้นตอนการประกอบและโปรแกรมคำสั่งให้ดาวน์โหลด
- มีหลักสูตรสอนการสร้างหุ่นยนต์จากการประยุกต์สิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น สัญญาณไฟจราจร, ประตูเลื่อนอัตโนมัติ,
ไฟกระพริบ เป็นต้น โดยมีการอธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการประกอบ สามารถใช้สำหรับการเรียนการสอน
หรือเรียนรู้นอกเวลาด้วยตัวเองได้
- สามารถออกแบบหุ่นยนต์ตามจินตนาการเพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมได้ตามต้องการ
- แบรนด์ Artec จากประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
สร้างหุ่นยนต์จากจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดกับชุดตัวต่อหุ่นยนต์ Artec Robo Advanced set เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ตามขั้นตอน สามารถเขียนโปรแกรมออกคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำตามที่ต้องการ โดยใช้โปรแกรม Studuino ซึ่งออกแบบมาให้การเขียนคำสั่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น โดยมีแบบ Icon Programming (ลากและวางคำสั่งที่ต้องการตามไอคอน รวมถึงเรียงลำดับคำสั่งได้) และแบบ Block Programming (สามารถเขียนคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงกำหนดและแก้ไขค่าต่างๆด้วยตนเองได้ ซึ่งรูปแบบได้รับการพัฒนาจาก MIT Media Lab) สำหรับผู้ใช้งานขั้นสูงสามารถเขียนคำสั่งโดยภาษา Arduino เพื่อประสิทธิภาพและการควบคุมหุ่นยนต์ระดับสูงสุด
ในชุด Advanced Set จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ครบชุด สามารถประกอบหุ่นยนต์ได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีตัวอย่างการประกอบพร้อมโปรแกรมคำสั่งให้ดาวน์โหลดได้มากกว่า 10 แบบ ได้แก่ Light Tower, Sensor Melody Light Robot, Line Tracer, Transporter, Biped Walking Robot, Transforming Robot, Arm Robot Car, Doggy Robot, Sensor Controlled Robot, Four Legged Dancing Robot, Working Arm Robot นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทฤษฎีพื้นฐานเข้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน แนะนำการใช้โปรแกรมเขียนคำสั่งตามขั้นตอนพร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโยโลยีเข้ากับการเรียนรู้ และมีแบบฝึกหัดให้ทดลองทำเพื่อให้ผู้เล่นสร้างผลงานด้วยตัวเอง
อุปกรณ์ในชุด
เซอร์โวมอเตอร์ 8 อัน, มอเตอร์ DC 2 อัน, บอร์ด Studuino 1 ชุด, ชุดใส่ถ่าน 1 ชุด
LED สีฟ้า 1 อัน, LED สีแดง 1 อัน, LED สีขาว 1 อัน, LED สีเขียว 1 อัน
ชุดเสียงบัซเซอร์ 1 อัน
เซนเซอร์ความเร่ง 1 อัน, เซนเซอร์เสียง 1 อัน, เซนเซอร์สัมผัส 1 อัน, เซนเซอร์ IR Photoreflector 2 อัน, เซนเซอร์แสง 1 อัน
สายต่อ USB 1 อัน, สายเชื่อมต่อ 4 แบบ รวมทั้งหมด 13 อัน
ตัวต่อ Artec block รวมทั้งหมด 159 อัน
ที่ถอดตัวต่อ Artec block 1 อัน
หลักสูตรประกอบการเรียนรู้ 1 ชุด

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม