ชุดตัวต่อพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ AIA
Share to
KK93751   ชุดตัวต่อพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ AIA

รหัสสินค้า : KK93751

ชื่อสินค้า : ชุดตัวต่อพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ AIA

โปรแกรมการสอนที่ประยุกต์แนวทางการสอนแบบ STEM Education เข้ามาได้อย่างครบถ้วนทั้ง 4 สาระวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ ใช้จินตนาการกับการสร้างชิ้นงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ช่วยจุดประกายความเป็นนักประดิษฐ์ในตัวเด็ก ๆ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและเห็นผลเป็นรูปธรรม ทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้และสามารถแสดงออกทางด้านจินตนาการได้อย่างเต็มที่

เบอร์โทร : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492
แฟ็กซ์ : 02-408-9493 (Automatic)
อีเมลล์ : ies@intereducation.co.th
ทางไปรษณีย์ : 49 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
สินค้ายอดนิยม