โปรโมชั่นกล้องจุลทรรศน์สองตา Optika รุ่น B-352PLi
วันที่โพสโปรโมชั่น : 15-03-2018 ข้อมูลจาก : Admin โปรโมชั่นกล้องจุลทรรศน์สองตา Optika รุ่น B-352PLi

หัวกล้อง : สองตาแบบ Siedentopf เอียง 30 องศา หมุนได้ 360 องศา สามารถถอดหัวกล้องจากตัวกล้องได้ สามารถปรับระยะห่าง ระหว่างตา (Interpupillary distance) ได้ระหว่าง 55-75 mm. ปรับ Diopter ได้ที่เลนส์ตาได้ทั้งสองข้าง
เลนส์ตา : แบบเห็นภาพกว้าง WF10x/20 mm. มีระบบป้องกันเชื้อรา
แป้นใส่เลนส์วัตถุ: แบบหันเข้า (Reverse nosepiece) ประหยัดพื้นที่ ป้องกันความชื้นจากลมหายใจ มีช่องใส่เลนส์วัตถุ 5 ช่อง
เลนส์วัตถุ : ชนิด E-Planachromatic IOSTM (Inf inity Optical System) ซึ่งเป็นเลนส์วัตถุแบบ Inf inity-corrected objectives มีระบบป้องกันเชื้อรา
ประกอบด้วยกำลังขยาย 4 ขนาด คือ
- Planachromatic 4x มีค่า NA 0.10
- Planachromatic 10x มีค่า NA 0.25
- Planachromatic 40x มีค่า NA 0.65 มีสปริงป้องกันการกระแทกระหว่างเลนส์วัตถุกับแผ่นสไลด์
- Planachromatic 100x (oil) มีค่า NA 1.25 มีสปริงป้องกันการกระแทกระหว่างเลนส์วัตถุกับแผ่นสไลด์
แท่นวางสไลด์ : เคลื่อนที่ได้สองแกน (Double Layer) แบบ Mechanical stage ขนาด 160x142 mm. มีที่วางสไลด์แบบวางได้พร้อมกัน 2 แผ่น พร้อมด้วยคลิปหนีบสไลด์ เคลื่อนที่แกน X ได้ 76 mm. และแกน Y 52 mm. มีสเกลเวอร์เนียสำหรับวัดขนาดความละเอียด 0.1 mm. ทั้งสองแกน
คอนเดนเซอร์ : ชนิด Abbe condenser NA 1.25 สามารถปรับศูนย์กลางของแสงได้ด้วยระบบ Double-control system มีปุ่มควบคุมความสูง ควบคุมด้วยกลไก Rack-and-pinion มีชุดม่านบังแสงแบบ Iris diaphragm ซึ่งสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับเลนส์วัตถุกำลัง
ขยายต่างๆได้ตามสเกลค่า NA ที่ระบุไว้ ด้านล่างของไดอะแฟรมมีช่องใส่เลนส์กรองแสง
ระบบปรับโฟกัส : ปุ่มปรับหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วม (Coaxial) มีที่ล็อกโฟกัส (Limit stop) ที่ด้านขวาเพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างสไลด์กับเลนส์วัตถุรวมถึงล็อกภาพให้อยู่ในโฟกัส ที่ด้านซ้ายมีวงแหวนปรับฝืดเบา (Tension ring) ควบคุมความฝืดของปุ่มปรับโฟกัส
ให้เหมาะสมตามต้องการ
ระบบแสงสว่าง : แบบ X-LEDTM ซึ่งคิดค้นโดย Optika เป็นการผสมผสานกันระหว่างหลอดไฟ LED และเทคโนโลยีด้านทัศนอุปกรณ์ประกอบด้วยหลอดไฟ LED แบบหัวชิปเดี่ยวควบคู่กับเลนส์แบบพิเศษ ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้มแสงให้สูงเป็น 2 เท่า เทียบเท่าได้ กับความเข้มแสงที่ได้จากหลอดไฟฮาโลเจน 30-35 W แสงที่ได้เป็นแสงสีขาวนวลสบายตากว่าแสงสีเหลืองของหลอดฮาโลเจนนอกจากนี้อัตราการใช้ไฟฟ้าที่ 3.6W หมายความว่าใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 10% ของหลอดฮาโลเจนเท่านั้น และมีอายุการใช้งานสูงกว่า 50,000 ชั่วโมง (หลอดฮาโลเจนมีอายุการใช้งานเพียง 1,500 ชั่วโมง) มีสวิตช์เปิดปิดกับปุ่มเร่งหรี่ไฟแยกจากกัน
ขนาด : สูง 445 mm., กว้าง 205 mm., ยาว 375 mm., หนัก 4 kgs.อุปกรณ์ในชุด: แผ่นกรองแสงสีน้ำเงินและเหลือง, กระจกฝ้า, ขวดเก็บเลนส์วัตถุ 4 ขวด, น้ำมัน Immersion oil, ผ้าคลุมกล้อง, ไขควง,ประแจหกเหลี่ยม
ประเทศผู้ผลิต : อิตาลี

Share to