ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ : ห้องเรียนที่เน้นปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ มุ่งหมายให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์, กระบวนการคิดวิเคราะห์สืบเสาะองค์ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้ได้ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์
รูปชุดการกำทอนของเสียง (Resonance Tube Apparatus)

PW0215 ชุดการกำทอนของเสียง (Resonance Tube Apparatus)

ข้อมูลจาก : Admin

ชุดการทดลองที่อาศัยหลักการสั่นพ้องของเสียงเพื่อวัดอัตราเร็วของเสี ...

รูป ชุดทดลองการสั่นของสปริง (Simple Harmonic Motion ; Mass on a Spring)

PM0803 ชุดทดลองการสั่นของสปริง (Simple Harmonic Motion ; Mass on a Spring)

ข้อมูลจาก : Admin

เป็นชุดทดลองที่ใช้ศึกษาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของมวล ...

รูปชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia)

PM0802 ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia)

ข้อมูลจาก : Admin

PM0802 ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia) เป็นชุดทดลอ ...

รูปชุดทดลองการกลิ้ง (Rolling Motion)

PM0801 ชุดทดลองการกลิ้ง (Rolling Motion)

ข้อมูลจาก : Admin

เป็นชุดทดลองที่ใช้ศึกษาการกลิ้งของวัตถุทรงกระบอกและวัตถุทรงกลม ล ...

รูปAir Track Apparatus

PM0234-PM0236 Air Track Apparatus

ข้อมูลจาก : Admin

PM0234 ชุดทดลองแอร์แทร็กซ์ 120 ซม. PM0235 ชุดทดลองแอร์แทร็กซ์ 1 ...

รูปชุดทดลองการตกแบบอิสระ(With Digital Timer)

PM0231-PM0232 ชุดทดลองการตกแบบอิสระ(With Digital Timer)

ข้อมูลจาก : Admin

PM0231 ชุดทดลองการตกแบบอิสระ 1.2 ม. พร้อมเครื่องจับเวลาดิจิตอล (1 ...

รูปชุดสาธิตแรงเข้าจุดศูนย์กลาง (Centripetal Force Experiment)

PM0217 ชุดสาธิตแรงเข้าจุดศูนย์กลาง (Centripetal Force Experiment)

ข้อมูลจาก : Admin

เพื่อศึกษาแรงเข้าศูนย์กลางและสามารถคำนวนค่าของแรง ประกอบด้วยชุดมอ ...

รูปชุดศึกษาการแกว่งแบบฮาร์โมนิค (Harmonic Oscillation Apparatus)

PM0203 ชุดศึกษาการแกว่งแบบฮาร์โมนิค (Harmonic Oscillation Apparatus)

ข้อมูลจาก : Admin

ทดลองได้ 4 รูปแบบ 1. การแกว่งลูกตุ้มนาฬิกา (Simple Pendulum) 2. ก ...