ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม (Lunar Phases Model with Light)
วันที่โพส : 05-04-2017 ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการ

ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดจากการโคจรของโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ที่ทำเกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อโลก ทั้งปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมหรือการเกิดฤดูกาลต่างๆเป็นต้น

ภาพประกอบกิจกรรม
Blog Detail
Share to