ชุดมหัศจรรย์การเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimicry Science from Nature)
วันที่โพส : 05-04-2017 ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการ

เรียนรู้ความลับของธรรมชาติด้วยชุดมหัศจรรย์การเลียนแบบธรรมชาติ ทั้ง ปลาบินได้ วาฬหลังค่อม และอื่นๆอีกมากมาย ที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ประยุกต์ใช้ในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

ภาพประกอบกิจกรรม
Blog Detail
Share to