หุ่นยนต์พลังลม แบบ 2
วันที่โพส : 05-04-2017 ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการ

ชุดประกอบหุ่นยนต์พลังลม แสดงการทำงานของกลไกเฟืองและการเคลื่อนที่ รวมถึงการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกลที่ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้

ภาพประกอบกิจกรรม
Blog Detail
Share to