ชุดสนุกกับการต่อหลอดไฟฟ้าอย่างง่าย (Miniature Bulb Basic Experiment Kit Type SS)
วันที่โพส : 05-04-2017 ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการ

กิจกรรมการเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการนำไฟฟ้า ของวัสดุต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆผ่านการทดลองสนุกๆจากการต่อหลอดไฟ

ภาพประกอบกิจกรรม
Blog Detail
Blog Detail
Blog Detail
Share to