ชุดศึกษาโครงสร้างโลก (Planet Anatomy)
วันที่โพส : 05-04-2017 ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการ

ชุดศึกษาโครงสร้างโลก ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ให้เราสามารถสร้างลูกโลกจำลองขนาดเล็กที่แสดงส่วนประกอบภายในของโครงสร้างโลกและมีแม่เหล็กแสดงสนามแม่เหล็กโลก มาพร้อมกับลูกบาศก์แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลก

ภาพประกอบกิจกรรม
Blog Detail
Blog Detail
Blog Detail
Share to