เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย


รูปภาพเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

อุปกรณ์ที่จะทำให้การเก็บข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ตัวช่วยในการทำการทดลองที่จะทำให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องแม่นยำ ไม่พลาดทุกจุดสำคัญสามารถบันทึกผลแบบ Real-Time และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และแสดงผลได้
S = การวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ เช่น ค่า pH อุณหภูมิ ความเข้มแสง เป็นต้น
T = การเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่
E = กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (การเลือกใช้ Sensor ให้เหมาะสมกับการทดลอง)
M = การแสดงผลการทดลองในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ตาราง กราฟรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

รูปเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

รูปเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

Share to