รถแข่งแม่เหล็ก


รูปภาพรถแข่งแม่เหล็ก

กิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ทำกิจกรรมพร้อมกับการเรียนรู้ ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในการสร้างและปรับปรุงการทดลอง การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมรถแข่งแม่เหล็กไม่ได้มีแค่กิจกรรมสร้างรถพลังแม่เหล็กอย่างง่ายมาแข่งขันกันเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สามารถนำไปประยุกต์ได้อีกมากมาย
การทดลองที่ 1 เมื่อแม่เหล็กเคลื่อนที่มาใกล้กับแม่เหล็กอีกอันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น ?
การทดลองที่ 2 สีขั้วแม่เหล็กวงแหวน
การทดลองที่ 3 เข็มทิศใช้งานอย่างไร ?
การทดลองที่ 4 แท่งแม่เหล็กกลายเป็นเข็มทิศได้อย่างไร ?
การทดลองที่ 5 แคปซูลผงแม่เหล็ก
การทดลองที่ 6 แรงดึงดูดบริเวณกลางแท่งแม่เหล็ก

รูปรุปภาพรถแข่งแม่เหล็ก

รุปภาพรถแข่งแม่เหล็ก

รูปรูปภาพรถแข่งแม่เหล็ก

รูปภาพรถแข่งแม่เหล็ก

รูปรูปภาพรถแข่งแม่เหล็ก

รูปภาพรถแข่งแม่เหล็ก

Share to