สนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน


รูปภาพสนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน

การศึกษาความลับของการบินด้วยชุดประกอบเครื่องบินเรียนรู่ส่วนต่างๆของเรื่องบินว่ามีความสำคัญทำให้เครื่องบินสามารถบินได้อย่างไรเรียนรู้เกี่ยวกับแรงและความดันอากาศ หลักพลศาสตร์ และการคำนวณน้ำหนัก ขนาด และอัตราเร็วของเครื่องบิน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชุด
กิจกรรมที่ 1 แรงยกมาจากไหน
กิจกรรมที่ 2 หน้าที่ของปีก
กิจกรรมที่ 3 การทำงานของแพนหางระดับ
กิจกรรมที่ 4 การทำงานของแพนหางดิ่ง
กิจกรรมที่ 5 ควบคุมสมดุลของเครื่องบิน
กิจกรรมที่ 6 เสถียรภาพของการบิน
กิจกรรมที่ 7 เครื่องบินหลากหลายรูปแบบ
กิจกรรมที่ 7 น้ำหนักของเครื่องบิน

รูปสนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน

สนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน

รูปสนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน

สนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน

รูปสนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน

สนุกกับเครื่องบินและความลับการบิน

Share to