รถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ


รูปภาพรถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าชิ้นนี้อาศัยการหมุนปั่นให้เกิดพลังงานไฟฟ้า (การเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า) แล้วเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุ เพื่อนำไว้ใช้งานภายหลัง ทำให้การใช้งานมีความเป็นอิสระและสะดวกมากขึ้น การทำงานของกลไกเฟือง หลักการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า การเชื่อมต่อและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น หน้าที่และการทำงานของตัวเก็บประจุ
กิจกรรมที่ 1 : เครื่องหมุนปั่นพลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 2 : ประกอบโครงรถยนต์
กิจกรรมที่ 3 : การเคลื่อนที่ด้วยพลังงานจากตัวเก็บประจุ

รูปรถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ

รถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ

รูปรถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ

รถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ

Share to